Nafarroako Gobernuak eta Justizia Auzitegi Nagusiak osasun mentaleko arreta protokolo bat sinatu dute prozesu penaletan
Lankidetza hori espetxe-osasunaren arloko eskumenak bere gain hartzearen eta Zigor Betearazpenaren eta Justizia Errestauratiboaren Zerbitzuak presoen gizarteratzean eta eskubideetan arreta pertsonalizatua emateko egindako ahaleginen emaitza da