Foru Gobernuak Parlamentuaren berariazko baimena eskatu du Altsasuko enpresarekin
mailegu bat formalizatzeko