Nafarroako Gobernuak hizkuntza-politika arloko konpromisoa berritu du 2021eko Hiruko Itunarekin
Eusko Jaurlaritzarekin eta Euskararen erakunde publikoa-Office public de la langue basque-rekin batera sinatu dute