Nafarroako Gobernuak Navarra Sumaren erasoetatik “Aste Zuria” defendatu du.
Esnaola kontseilariak jakinarazi du ekarpen ekonomikoa 2019an 220.000 eurokoa
izatetik 2023an 450.000 eurokoa izatera igaro dela, eta gaua igarotzeagatiko kostua,
berriz, 26 eurokoa izatetik 30 eurokoa izatera.