Nafarroako Gobernuak Suhiltzaileen 2020 – 2023 Plan Estrategikoa aurkeztu du, plantilla handitzea eta etengabeko prestakuntza lehenesten dituena

Planak datozen urteetan jarraitu beharreko ekintza-ildoak zehazten ditu, zortzi helburu estrategikoren eta 36 ekintzaren bidez