Nafarroako Gobernuak Udal Gainbalioaren gaineko Zerga aldatzeko proiektua onartu du
Aldaketa hori Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legea aldatuz gauzatuko da