Nafarroako Gobernuaren gastua 4.587 milioi eurokoa izan zen 2020an, haren % 60 gastu sozialera bideratuta izan zelarik
Nafarroako 2020ko ekitaldiaren Kontu Orokorrei buruzko Legearen proiektua onartu da eta honek aurrekontuaren gauzapena % 95,1ekoa izan zela adierazten du