Nafarroako ibaien egoera ekologikoak bere serie historikoko daturik onena lortu zuen 2020an (2000 – 2020)
128 laginketa-puntuen % 75ek Europak eskatutako mailak gainditu zituen; seriearen hasieran, berriz, balio hori % 50ekoa zen