Nafarroako Laneratzerako Enpresak jasotzen duten euro bakoitzeko 1,8 itzultzen dizkiote gizarteari

Eskubide Sozialek %18 igo zituzten laguntzak 2020an 2,6 milioi euro emanez, hala lau enpresa sortzea erraztu zen eta arreta emandako pertsona kopurua %16 igo zen