Bizikletaren erabilera sustatzeko hitzorduan parte hartu du, eta modu jasangarri,
inklusibo eta osasuntsuan mugitzen den gizartea defendatu du