Epaimahaia 80 kontsumitzailek baino gehiagok osatzen dute, eta batez ere ketuaren
zapore bizia baloratu dute.