2023an, Emanzipa eta DaVid laguntzek finantziazio-maximoak lortu zituzten, 6 eta 5,3
milioi eurotik gorako inbertsioarekin, hurrenez hurren