Nafarroan EH Bilduko kideek beste hamasei udalerrietako hautagaitzak berretsi
dituzte.