Belar- eta baratze-laboreen ekoizpenaren hainbat lerro estaltzen dituzte, bai eta
abeltzaintza-jarduera eta animaliak erretiratzea ere