Neurri berriak onetsi dira pandemiak ostalaritzaren, jokoaren eta kirol-federazioen sektoreetan izan duen eragina murriz ditzaten
Besteak beste, martxoan ostalaritzarako onartutako laguntzak PFEZetik eta Sozietateen gaineko Zergatik salbuestea onartu du Nafarroako Gobernuak