Osasun Departamentuak hobekuntza-proposamen berri bat egin die osasun-langileei,
sistema publikoa indartzeko. Departamentuak hilean 400 euroko ordainsari-igoera azpimarratzen du, eta 32 arretatanezartzen du eguneko muga, gainkarga murrizteko eta herritarrei ematen zaien zerbitzua hobetzeko neurri sinergikoen multzo baten barruan.