Jarraibide berri honekin, justifikaziorik gabe hitzordua bi aldiz bertan behera uzten
duten edo hitzordura joaten ez diren pazienteak erregistrotik aterako dira eta berme-
eskubidea galduko dute