Azken asteetan areagotu egin da ospitaleetako eta lehen mailako arretako asistentzia-
presioa, baina aurreko urteetan erregistratutako tarteen barruan.