Piezen falta dela eta Volkswagen enpresak produkzioa eten beharko du