Kanpainak ostatuak Turismo Erregistroan inskribatuta egon behar direla azpimarratzen
du, eta 9000 eurorainoko zehapenen berri ematen du erregistratzen ez direnentzat