2022rako ordenantza fiskalen eta prezio publikoen aurreproiektuak proposatzen du terrazak tasak ordaindu beharretik salbuetsita mantentzea eta Udaleko Haur Eskolen doakotasuna egonkortzea
Energia berriztagarriak ustiatzeko sistemei lotutako zerga pizgarriak arautuko dira