Tokiko Gobernu Batzarrak aldaketa hau onartu du Alde Zaharreko aparkaleku beharrei
erantzuteko