Ibarreko herrien artean dauden oinezkoentzako eta bizikletentzako bideen sarea modu jasangarrian egokitzeko tailerrak antolatu dituzte. Erakundeak hirigintza-ekintza berritzaileak identifikatzeko helburua ezarri du, honako elementu hauei dagokienez: Oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbideak seinaleztatzea, Ikuspegi jasangarri batetik jarri beharreko landaketa motak,Parke bio-osasungarrien instalazioak, hala nola aisialdirako guneak eta Lurraldeko ondare historiko, kultural eta naturalari buruzko informazio-panelak
instalatzea.

Parte-hartze tailerrak urrian zehar egingo dira. Lehenengo biak hilaren 5ean, asteartean, Mutiloako Kultur Etxean, eta hilaren 6an, asteazkenean, Arangurengo Kontzeju Etxean, 18:30etik 20:30era bitarte. Topaketarako, entzuteko eta proposamenak jasotzeko guneak sortuko dira, proiektuari erabiltzaileen ikuspegi oso hurbila emateko.