Euskara merkataritza-munduan ere presente egon dadin, Udalak dirulaguntzak emango dizkie irudi publikoan euskara erabiltzen duten udalerriko komertzioei, bai kanpoko eta barruko errotulazioei dagokienez, bai merkataritza-ibilgailuei dagokienez.

Era berean, eremu digitalean merkataritza-proiekziorako erabiltzen diren euskarriak hartuko dira kontuan: weba, blogak eta aplikazio digitalak. Diru-laguntza gastuaren% 50 izango da 300 euro gehienez, errotulazio berrien edo euskarri digital horiek euskaraz eskaintzeak sortutako gastuen gainean.