Berriobeitin, landa eta hiri kontribuzioaren 2021eko 2. sei hilekoa borondatez ordaintzeko epea hurrengo 2021eko azaroaren 24an bukatuko da.

Helbideragabetuko ordaingiriak ordaintzeko modua: udal web orrian, 012 telefenoaren bidez edo La Caixaren eta Nafarroako Rural Kutxaren edozein sukurtsaletan dagokion ordaingiria aurkeztuta.

Helbideratutako ordaingiriak haien kontuetan kargatuko dira azaroaren 24an. Aipatutako epea bukatuta, ordaindu gabeko ordaingiriek legeak ezarritako errekargu eta interesak sorraraziko dituzte, eta betearazteko bideari jarraiki kobratuko dira