Eskubide Sozialetako Departamentuak Gaz Kaló Federazioarekin duen lankidetza berritu du, ijitoen gizarteratzea eta parte-hartzea bultzatzeko.
90.000 euro erabiliko dira Federazioa osatzen duten 12 elkarteen jarduera finantzatzeko.