Etxabakoitz bizitegi-auzo moderno eta jasangarri bihurtuko da, eta berdegune zabalak izango ditu Elorz ibaiaren inguruan.
Nafarroako Gobernua Etxabakoitzeko Udalaz Gaindiko Eragineko Plan Sektorial (UGPS) berria izapidetzen hasi da, eta jendaurrean jarriko da Iruñerriko Trenbide Sarearen Informazio Azterlanarekin batera.