Proiektuaren inbertsioa guztira 207 milioi eurokoa izango da, eta 20 bat lanpostu
egonkor sortzea aurreikusten da gutxienez 40 urteko denboraldian