Aurten prozesua online izanen da soilik, baina aldez aurreko hitzordua eskatzen ahal
da aurrez aurreko laguntza eskuratzeko