Hirigintza Gerentzia Belosoko PEAU baten behin betiko onarpena aztertzen ari da asteazkenean, Seminarioaren ondoan biribilgune bat eta inguruko lursail batean etxebizitzak eraikitzeko. Lurzati pribatuan bizitegi-erabilerako lau eraikinetan gutxienez zazpi etxebizitza eraikitzea proposatzen du planak.