Herritarren Segurtasuneko eta Bizikidetzako Alorreko zinegotzi ordezkariaren ebazpen
batek aukera hori mugatzen zuen esaldia kendu du lehengo testutik