Iruñako udaleko tokiko Gobernu Batzarrak Guelbenzu zinema erosteko espedientea onetsi du Milagrosarako gizarte- eta kultur-lokal bihurtzeko. Arrosadia-Lezkairuko udal lurzati baten truke lokala erostea ahalbidetuko duen truke-proposamena onetsi da.