Iruñea udazkenean hasiko da 665 zuhaitz eta zuhaixka landatzen Agustinos poligonoan baso autoktono bat sortze aldera
Zuhaitz masa horrek Udalaren CO2 isurpenen zati bat konpentsatuko du