Iruñeak ‘Agility’ zirkuitu bat estreinatuko du Trinitarioseko parkean, zakurrendako ariketa eta jardueretara zuzendutako 3.500 metro koadrorekin
Dotazio hori zakurrendako erreserbatutako espazio gisa hiri guztian barna dauden aisialdirako 29 guneei gehitzen zaie