Iruñeak beste 59 kamera instalatu eta hainbat eremutan argiztapena hobetuko du herritarren segurtasuna handitzeko

Gailu berriak batez ere aisia-guneetan instalatuko dira eta polizia- eta informazio-ekintzekin osatuko dira