Iruñeak udazkenean bizikleta elektriko publikoen sistema bat izanen du, 42 aparkagune eta kargagunerekin

Hasiera batean 400 bizikleta aterako dituzte, bi tarifekin: bat, abonatuentzat eta bestea, noizbehinkako erabiltzaileentzat