Iruñeako Ematic zentroak 2022an teknologia berriei buruzko 72 ikastaro eta
prestakuntza-lantegi eskaini zituen guztira eta 572 neska eta emakumek parte hartu
zuten haietan. Gainera, 3.500 emakume inguruk erabilera libreko ekipamendu informatikoko zerbitzura jo zuten.