Iruñeako Udalak La Pamplonesa Udal Musika Bandaren kontratua eguneratu
du % 3ko igoerarekin aurten.