Iruñeko Hiri Behatokiak informazioa ematen du demografia, ekonomia, segurtasun, ingurumen, gizarte-ongizate eta hezkuntzaren inguruan, eta horretarako 200 adierazle baliatzen ditu
2030 Estrategia – Iruñeko Hiri Agendaren inguruan gaur Kondestablen eginen den jardunaldiak behatokiaren aurkezpena barne hartuko du