laguntza gisara, krisian edo infraetxeetan bizi ziren 161 familiak alokairua ordaindu zezaten

Laguntza horiek jasotzeak berekin dakar onuradunek parte hatu behar dutela gizarte- eta hezkuntza-ibilbideetan, etxebizitzak beregain lortzeko