Iruñeko Udalak hasierako onarpena eman dio Lehen Zabalguneko Hiri Jarduketa eta Babes Plan Bereziari, etxebizitzak banatzea erraztuko duena eta oinezkoentzako lekua irabaziko dueña

Dokumentua jendaurrean jarriko da orain, behin betiko onartu baino lehen