Iruñeko Udalak ‘kiroldegi handi’ bat eraikiko du Buztintxurin, hiru partida aldi berean eta gimnastika-lehiaketak hartzen ahalko dituena
Onetsi da proiektuaren idazketaren kontratazioa, Udalaren 4 milioi eurotik gorako inbertsioaz