Iruñeko Udalaren erabakia ezeztatzera eta haur eskoletan

hizkuntza eskubideak bermatzera premiatu du EH Bilduk Nafarroako Gobernua