Iruñeko Udaleko Biltegirako eta harria lantzeko Lantegi Eskolak konponduko du udal-hilerriko sarrerako errekarrizko zoladura, udaberrian

Une honetan 15 ikasleak Santiagoko bastioiko kasamata-patioan eta sarbideetan leheneratze- eta garbiketa-lanak amaitzen ari dira