18 panelek argazkiak, dokumentuak, prentsa-artikuluak eta trafikoa arautzen hasi ziren
agente aitzindariei buruzko informazioa biltzen dituzte.