Udalak kultur laguntzetarako deialdiak antolatu ditu irabazi asmorik gabeko entitateendako eta enpresendako, eta diru-zuzkidura %38 handitu du 2020ko urtarriletik

Irabazi asmorik gabeko entitateendako deialdiak 390.000 euroko zuzkidura du eta enpresen deialdiak 100.000 eurokoa