Labriteko Ardatz Iraunkorraren lehen zatia bizikleta-zirkulazioari irekita dago, Magdalena kaletik Alemanes pasealekuaren eta Txantrea Hegoaldeko urbanizazioaren arteko bidegorria lotzen duena.
Gainera, bidegorriari erantsitako espaloia hobetu da, eta zirkulazioa baretu da, zirkulazio-erreien zabalera murriztuta