Udaltzaingoak bi patruilekin kontrolatzen du eremuko seinaleztapena, sarbideak, postuen kokapena eta azokaren garapen egokia