Pieza hori 2011ko otsailean azpiegitura inauguratu zenetik egon da funtzionamenduan
eta berritu behar da