Finantzaketaren ia %25 I+G ekipamendua erostera bideratzen da, hau da, 400.000
euroko inbertsioa